Knight Rider Onyx Moravia - "Karlos" alias "Karlík"

    Barvářské zkoušky

Barvářské zkoušky honičů pro teriéry a jezevčíky ověřují schopnosti psa při lovu černé zvěře, zvláště pak při jejím dosledu. Pro zkoušky honičů a barvářské zkoušky honičů platí pro teriéry, jezevčíky a slídiče v plném rozsahu zkušební řád pro zkoušky honičů. Kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro lov a dosled spárkaté a černé zvěře.

    Absolvované zkoušky norování

    Zkoušky norování

Zkoušky norování (zkratka ZN) jsou v České republice ve formě bezkontaktního norování nazývaného též zkouškou nováčků. Jsou určeny pouze pro norníky, to znamená jezevčíky a nízkonohé teriéry. Jak z uvedeného názvu plyne, během českých zkoušek se pes nesmí dostat do přímého kntaktu s liškou. Vždy od ní musí být oddělen. Pro zkoušky norování platí zvláštní zkušební řád.

Tento zkušební řád je sestaven tak, aby co nejobjektivněji a to i bez kontaktu s liškou umožnil posoudit vlohy norníků pro práci pod zemí. Řád slouží pro prvotní orientaci ve vlastnostech psů, nutný ke splnění minimálních nároků ve smyslu chovatelském a současně naplňuje zásady zákona na ochranu zvířat proti týrání.

    Absolvované zkoušky norování

    Zkoušky vloh

Zkoušky vloh (zkratka ZV) by měly odhalit vrozené vlohy psa, které ještě neovlivnil další výcvik. Posuzuje se na nich kvalita nosu, hlasitost, povaha a též schopnosti k dalšímu náročnějšímu výcviku.

    Absolvované zkoušky vloh

    Absolvované lesní zkoušky

    Absolvované barvářské zkoušky honičů

    Absolvované klubové barvářské soutěže

    Absolvované bezkontaktní norování

Kontakt

©2011-2015 Knight-Rider-Onyx.wz.cz | Odrazil Adam |